Pettigrew Parks-The Family Who Parciau Pettigrew – Y Teulu oedd yn Gyfrifol am Dirlunio Caerdydd

Coeden Deulu

Pan oeddwn i’n Brif Arddwr yr Ardalydd roedd fy meibion hefyd â diddordeb mawr mewn garddio a buont hwythau’n yn gweithio yn y parciau yng Nghaerdydd fel fi.

Pettigrew males


Daeth fy mab hynaf William Wallace yn Brif Arddwr y Cyngor, ar ôl dysgu ei grefft gyda mi, a gwnaeth dipyn i helpu pobl Caerdydd fwynhau eu parciau, yn ogystal ag ysgrifennu llyfrau pwysig amdanynt, gan gynnwys ‘Municipal Parks; Layout, Management and Distribution’.  Fe gynlluniodd Parc y Rhath gan gynnig cyfle i bobl nofio yn y llyn neu dreulio’r prynhawn yn rhwyfo cwch.  Ydych chi wedi bod mewn cwch ar y llyn ym Mharc y Rhath?  Dyma hen ffotograff o Barc y Rhath.

William Wallace

Hugh oedd yr ail fab a bu e’n gweithio i Iarll Plymouth, dyn pwysig arall oedd yn byw yng Nghastell Sain Ffagan.  Ydych chi wedi ymweld â Sain Ffagan? Cyn dyddiau’r amgueddfa werin hwn oedd cartref gwledig teulu Plymouth, a Hugh oedd yn gyfrifol am greu rhai o’r gerddi yno.  Os ewch chi i Sain Ffagan ewch i weld y gerddi godidog o amgylch y Castell - maent yn ddeniadol iawn o hyd ac roedden nhw’n enwog yn oes Fictoria pan oedd yr Iarll yn gwahodd ei ffrindiau cyfoethog i bartïon gardd. Ymhlith y gerddi luniodd Hugh yn Sain Ffagan oedd Gardd yr Eidal a’r Ardd Rhosod.

Hugh Pettigrew

Andrew Alexander oedd y trydydd mab ac roedd yntau hefydd yn bennaeth ar y parciau yng Nghaerdydd.  Ysgrifennodd AA, fel y’i galwyd,  gronicl am barciau  Caerdydd a dylanwad fy nheulu arnynt, llyfr o’r enw ‘Public Parks and Recreation Grounds of Cardiff’ a gaiff ei gyhoeddi rhyw ddiwrnod gobeithio.  Rydym ni’n gwybod cymaint am fywyd yng Nghaerdydd yr adeg honno oherwydd yr hyn ysgrifennodd AA .

Andrew Alexander

Dyma fy nghoeden deulu.  Mae’n dangos fi a’m gwraig, y tri mab yn ogystal â’m tair merch.  Gallwch weld bod Hugh wedi cael mab, o’r enw Andrew, a bod ganddo yntau fab o’r enw Tim.  Allwch chi lunio eich coeden deulu chi? Dechreuwch gyda’r bobl sy’n perthyn agosaf atoch chi a gweld pa mor gyflym ydych chi’n gallu llunio’ch coeden deulu eich hun. Yr enw a roddir am yr arfer o olrhain eich teulu yw achyddiaeth, neu hel achau, ac mae nifer o bobl bellach yn gallu llunio coeden deulu ar-lein, gan ddarganfod gwybodaeth am sawl cenhedlaeth o’u teulu sy’n mynd yn ôl rai cannoedd o flynyddoedd. Efallai eich bod chi wedi gweld rhaglenni teledu am hel achau ar y teledu.

pettigrew family tree

Beth am lunio’ch coeden deulu eich hun?

Cliciwch yma