Pettigrew Parks-The Family Who Parciau Pettigrew – Y Teulu oedd yn Gyfrifol am Dirlunio Caerdydd
Adwaenir Caerdydd fel ‘Dinas y Parciau’ gan fod ganddi fwy o fannau gwyrdd na bron i’r un
ddinas arall o’r un maint yn y DU.  Mae’r ddinas
wedi ennill gwobrau rhyngwladol am ansawdd
y parciau ac am yr amgylchedd yno. Rydw i
eisiau adrodd stori parciau Caerdydd a sut y datblygwyd nhw.

Andrew Pettigrew ydw i ac roeddwn i’n byw yng Nghaerdydd
dros ganrif yn ôl.  Symudais o’r Alban i weithio yng Nghaerdydd
yn 1873 pan oedd y Frenhines Fictoria’n teyrnasu.  Fi oedd Prif
Arddwr yr Ardalydd Bute, dyn cyfoethog iawn oedd yn byw yng
Nghastell Caerdydd.  Roedd ef hefyd yn berchen ar sawl man
arall yng Nghaerdydd.

The Pettigrew Family