Pettigrew Parks-The Family Who Parciau Pettigrew – Y Teulu oedd yn Gyfrifol am Dirlunio Caerdydd

Dylunio Parc

Roedd yr Ardalydd am i mi lunio gardd brydferth y tu ôl i’r castell, felly casglais goed a phlanhigion egsotig o bedwar ban byd, i lunio gardd fawreddog y gallai’r ardalydd fod yn falch ohoni a’i dangos i’w ffrindiau cyfoethog. Roedd yn ddarn o gefn gwlad yng nghanol y dref, a gelwir ef yn Barc Bute heddiw.  Roeddwn i’n eithaf enwog yn fy amser ac ysgrifennwyd nifer o erthyglau am fy ngwaith yn y wasg.

Garden Party image

Fy arbenigedd oedd tyfu ffrwythau - afalau a gellyg, ffigys, bananas a phinafal, lemwn, eirin gwlanog a melon, ac roeddynt yn enwog am eu bod yn ffrwythau rhagorol. Dyma ffotograff ohonof i o flaen y tai gwydr.  Roedd yr Ardalydd yn falch o’r ffrwythau ac yn eu bwyta nhw wrth deithio. Tyfais rawnwin ar wal flaen Castell Caerdydd a hyd yn oed mewn potiau a osodwyd ar fwrdd bwyta teulu Bute, fel eu bod yn gallu eu bwyta oddi ar y winwydden wrth iddynt eistedd o amgylch y bwrdd.

Hoffech chi lunio’ch parc eich hun? Beth am ddylunio parc yr hoffech chi dreulio amser ynddo? Pa elfennau sydd eu hangen? Mae gennych gyllideb o ….  Defnyddiwch y gyllideb i greu parc yr hoffech chi dreulio amser ynddo – ond gofalwch nad ydych chi’n gwario mwy o arian na sydd yn eich cyllideb!

Cliciwch yma i ddylunio Parc