Pettigrew Parks-The Family Who Parciau Pettigrew – Y Teulu oedd yn Gyfrifol am Dirlunio Caerdydd

Gwinoedd y Byd:

grapes in green house image

Roedd yr Ardalydd eisiau cynhyrchu ei win ei hun, felly fe es i Ffrainc i ddysgu am y broses, a dysgu pa rawnwin fyddai’n tyfu orau yng Nghaerdydd.  Tyfais rawnwin yng ngardd arall yr Ardalydd yng Nghastell Coch.  Ydych chi’n gwybod am Gastell Coch? Roedd fy ngwinllan ar safle’r cwrs golff heddiw. Daethom â’r grawnwin i Gastell Caerdydd wedyn eu gwasgu a’u eplesu yn win a elwid yn Canary Brand. Dyma ffotograff o’r gweithwyr yn casglu’r grawnwin. A dyma ffotograff ohonom ni’n cynhyrchu’r gwin yng Nghastell Caerdydd.

grapes on a cart image

Ein gwin ni oedd yr unig win i gael ei gynhyrchu ym Mhrydain yr adeg honno a daeth yn enwog drwy’r byd yn oes Fictoria. Roedd hyd yn oed cartwnau gwawdlyd yng nghylchgrawn Punch amdano. Dywedwyd ei fod yn cymryd pedwar dyn i yfed ein gwin – ‘un i’w arllwys a dau i ddal yr yfwr i lawr.’

Cynhyrchir mwy o win yn y DU heddiw. Pa wledydd eraill sy’n enwog am gynhyrchu gwin? Ydych chi’n gallu dod o hyd i’r ardaloedd sy’n enwog am gynhyrchu gwin ar fap y byd?

Dewch i chwarae gêm i ddysgu mwy am winoedd y byd