Pettigrew Parks-The Family Who Parciau Pettigrew – Y Teulu oedd yn Gyfrifol am Dirlunio Caerdydd
Hanes Caerdydd

Cardiff Bay 1900

Gwnaeth yr Ardalydd, oedd hefyd o’r Alban, ei arian yn allforio glo a haearn Cymoedd De Cymru i bedwar ban byd.  Casgliad o bentrefi bach oedd Caerdydd, cyn i’r Ardalydd greu porthladd prysur,  lle'r oedd cannoedd o longau yn hwylio oddi yno bob dydd.  Caerdydd oedd y porthladd allforio glo mwyaf y byd.  Dyma ffotograff yn dangos pa mor brysur oedd dociau Caerdydd.

Daeth llawer iawn o bobl i fyw yng Nghaerdydd a chyn bo hir roedd yn ddinas fawr, ond roedd nifer fawr ohonynt yn byw mewn tai gyda llawer iawn o bobl eraill heb gyfleusterau da na gerddi na mannau i ymlacio a chwarae ynddynt.  Roedd angen parciau a gerddi i bobl gael eu mwynhau.

Felly rhoddodd yr ardalydd a nifer o’r meistri tir eraill dir i bobl y ddinas, fel bod ganddynt fannau pleserus i fynd am dro, i eistedd a gwrando ar fandiau’n chwarae, i chwarae neu wylio chwaraeon tebyg i fowls neu griced.  Beth ydych chi’n ei wneud ym mharciau Caerdydd? Oeddech chi’n gwybod fod Parc Bute unwaith yn ardd gefn yr Ardalydd pan oedd y teulu’n aros yng Nghastell Caerdydd? Oeddech chi’n gwybod fod sw ym Mharc Fictoria lle'r oedd Billy, y morlo enwog yn byw?