Parciau Pettigrew - Y Teulu oedd yn Gyfrifol am Dirlunio Caerdydd

Coeden Deulu

Pan oeddwn i’n Brif Arddwr yr Ardalydd roedd fy meibion hefyd â diddordeb mewn garddio a buont hwythau hefyd yn gweithio yn y parciau yng Nghaerdydd fel fi.

Pettigrew males

Daeth fy mab hynaf William Wallace neu WW yn Brif Arddwr y Cyngor, a gwnaeth dipyn i helpu pobl Caerdydd fwynhau eu parciau, yn ogystal ag ysgrifennu llyfrau pwysig amdanynt.  Fe gynlluniodd Parc y Rhath lle gallai pobl nofio yn y llyn neu dreulio’r prynhawn yn rhwyfo cwch.  Ydych chi wedi bod mewn cwch ar y llyn ym Mharc y Rhath?  WW adeiladodd Barc Fictoria hefyd lle'r oedd sw bychan.  Yma, roedd Billy’r Morlo’n boblogaidd gyda’r ymwelwyr.  Ydych chi wedi gweld cerflun Billy ym Mharc Fictoria?

William Wallace

Hugh oedd yr ail fab a bu e’n gweithio i Iarll Plymouth, dyn pwysig arall oedd yn byw yng Nghastell Sain Ffagan.  Ydych chi wedi ymweld â Sain Ffagan? Cyn dyddiau’r amgueddfa hwn oedd cartref gwledig y teulu Plymouth, a Hugh oedd yn gyfrifol am greu rhai o’r gerddi.  Pan ewch chi i Sain Ffagan nesaf ewch i edrych ar y gerddi godidog o amgylch y Castell - maent yn ddeniadol iawn o hyd ac roedden nhw’n enwog yn oes Fictoria pan roedd yr Iarll yn gwahodd ei ffrindiau cyfoethog i bartïon gardd.

Hugh Pettigrew


Andrew Alexander oedd y trydydd mab a bu yntau’n bennaeth ar y parciau yng Nghaerdydd hefyd.  Ysgrifennodd AA, fel y’i galwyd, lawer am y parciau yng Nghaerdydd a dyma pam yr ydym ni’n gwybod cymaint am fywyd yng Nghaerdydd ar yr adeg honno.

Andrew Alexander


Dyma fy nghoeden deulu.  Mae’n dangos fi a’m gwraig, y tri mab yn ogystal â’m tair merch.  Gallwch weld bod Hugh wedi cael mab, o’r enw Andrew, a bod ganddo fe fab o’r enw Tim.  Allwch chi lunio tabl achau eich teulu chi?

pettigrew family tree

Beth am lunio’ch coeden deulu eich hun?

Cliciwch yma