Parciau Pettigrew - Y Teulu oedd yn Gyfrifol am Dirlunio Caerdydd
Mae Caerdydd yn ddinas sydd â llawer o
ardaloedd gwyrdd.  Mae’n enwog am ei pharciau
ac yn ennill gwobrau am yr amgylchedd. Rydw i
eisiau adrodd stori i chi am barciau Caerdydd
ac o ble y daethon nhw.

Andrew Pettigrew ydw i ac roeddwn i’n byw yng Nghaerdydd
dros ganrif yn ôl.  Symudais o’r Alban i weithio yng Nghaerdydd
yn 1873 pan oedd y Frenhines Fictoria’n teyrnasu.  Fi oedd Prif
Arddwr yr Ardalydd Bute, dyn cyfoethog iawn oedd yn byw yng
Nghastell Caerdydd.  Roedd ef hefyd yn berchen ar sawl man
arall yng Nghaerdydd.

The Pettigrew Family