Parciau Pettigrew - Y Teulu oedd yn Gyfrifol am Dirlunio Caerdydd

Ffrwythau’r Byd

Fi dyfodd y ffrwythau oedd yr Ardalydd a’i deulu’n eu bwyta wrth deithio, ac fe es i Ffrainc i ddysgu sut i wneud gwin.  Tyfais rawnwin yng ngardd Castell Coch gerllaw, ar wal flaen Castell Caerdydd a hyd yn oed mewn potiau a osodwyd yng nghanol bwrdd bwyta’r teulu Bute, fel eu bod yn gallu eu bwyta oddi ar y winwydden wrth y bwrdd.

Gwnaethon ni win, Canary Brand, gyda’r grawnwin.  Roedd yn enwog drwy’r byd yn oes Fictoria, ac roedd cartwnau amdano mewn cylchgronau.

Roeddwn yn enwog hefyd am dyfu amrywiaeth o ffrwythau - afalau a gellyg, ffigys, bananas a phinafalau, lemwn, eirin gwlanog a melon.

Dewch i chwarae gêm i ddysgu mwy am ffrwythau’r byd ac o ble maen nhw’n dod?

Chwaraewch gêm ffrwythau’r byd

Pettigrew