Parciau Pettigrew - Y Teulu oedd yn Gyfrifol am Dirlunio Caerdydd
Hanes Caerdydd

Cardiff Bay

Gwnaeth yr Ardalydd, oedd hefyd o’r Alban, ei arian yn allforio glo a haearn Cymoedd De Cymru i bedwar ban byd.  Pentref bach oedd Caerdydd, ond creodd yr Ardalydd borthladd prysur, lle'r oedd cannoedd o longau yn hwylio bob dydd.  Daeth pobl i fyw i Gaerdydd o bob cwr o’r wlad a chyn bo hir roedd yn ddinas fawr, ond roedd nifer fawr ohonynt yn byw mewn tai gyda llawer iawn o bobl eraill heb gyfleusterau da na gerddi na mannau i ymlacio a chwarae ynddynt.  Roedd angen parciau a gerddi i bobl eu mwynhau.

Felly rhoddodd yr ardalydd a nifer o’r meistri tir eraill dir i bobl y ddinas, fel bod ganddynt fannau pleserus i fynd am dro, i eistedd a gwrando ar fandiau’n chwarae, i chwarae neu wylio chwaraeon tebyg i fowls neu griced.  Beth ydych chi’n ei wneud ym mharciau Caerdydd?