Parciau Pettigrew - Y Teulu oedd yn Gyfrifol am Dirlunio Caerdydd
Nodiadau Athrawon

Cyflwyniad:
Dyluniwyd y safle hwn fel cyflwyniad i hanes parciau Caerdydd a rôl teulu Pettigrew yn yr hanes. Gellir defnyddio’r safle hwn gyda’r dosbarth cyfan ar y bwrdd gwyn rhyngweithiol neu gydag unigolion/parau ayb ar gyfrifiadur unigol.

Crynodeb o’r safle
Mae dwy brif adran yn Gymraeg a
Saesneg; Cyfnod Allwedol 1 a Chyfnod Allweddol 2.  Gall yr athrawon ddefnyddio pa bynnag adran sy’n briodol i allu’r disgyblion ac ni fydd adrannau Cyfnod Allweddol 1 a 2 at ddefnydd unrhyw oedran yn benodol.

Cyfnod Allweddol 1

Hanes Caerdydd:
Yn yr adran hon mae Andrew Pettigrew yn cyflwyno ei hun ac yn egluro sut daeth i Gaerdydd i weithio i’r Ardalydd Bute yn 1873.  Mae’r cyflwyniad ar ffurf testun a disgwylir i oedolyn ei ddarllen, er byddai darllenwyr mwy abl Cyfnod Allweddol 1 yn gallu ei ddarllen hefyd.

Coeden Deulu:
Mae Andrew Pettigrew yn cyflwyno ei feibion gan gynnig crynodeb o’u gyrfaoedd.  Dangosir coeden deulu Pettigrew fel enghraifft o sut y gallai coeden deulu edrych.  Gall y disgyblion wedyn ddewis creu eu coeden deulu eu hunain.  Gall hwn fod yn destun anodd a dylid ymdrin ag ef mewn modd sensitive. Ond mae modd cynhyrchu coeden deulu hyd yn oed os nad yw pob blwch wedi ei lenwi gan rhai disgyblion. Gall hyn fod yn gyfle i ddangos y modd y mae ymchwilwyr hanesyddol hefyd yn dod ar draws bylchau gwag yn eu gwaith ymchwil.

Dylunio Parc:
Mae Andrew Pettigrew yn egluro bod yr Ardalydd Bute eisiau gardd brydferth i greu argraff ar ei ffrindiau cyfoethog.  Mae’n gwahodd y disgyblion i ddylunio eu parc cyhoeddus eu hunain drwy glicio ar y ddolen. Gall y disgyblion glicio a llusgo eitemau a’u gosod yn y parc.  Gellir argraffu'r rhain wedyn - i wneud arddangosfa ragorol! I argraffu’r ddelwedd, cliciwch ar y botwm dde ar ôl gorffen y dudalen a dewis “argraffu”, yn ogystal â’r nifer o gopïau sydd angen.

Gêm Wisgo:
Mae Andrew Pettigrew yn egluro’r gwahaniaeth rhwng dillad y bobl gyfoethog a’r bobl dlawd, cyn gwahodd y disgyblion i chwarae gêm wisgo. Dangosir pedwar model a gallai’r athrawon eu defnyddio i ysgogi trafodaeth e.e. Beth ydych chi’n sylwi am y dyn hwn? Disgrifiwch ei ddillad.Oes unrhyw gliwiau i ddweud os yw’n ddyn cyfoethog neu dlawd?
Ar ôl clicio ar y ddolen i chwarae’r gêm, gofynnir i’r disgyblion ddewis modelau gwrywaidd neu fenywaidd.  Mae gwryw yn cynnwys meistr tir cyfoethog neu arddwr.  Mae’r dewis benyw yn cynnwys Boneddiges Gyfoethog neu Forwyn.  Gellir trafod y termau hyn gyntaf i weld gwahaniaethau’r gymdeithas yr adeg honno.  Gall y disgyblion glicio a llusgo eitemau dillad wedyn i wisgo’r model.  Os ydynt yn gwneud dewis anghywir bydd yn bownsio yn ei ôl a rhoi’r cyfle i’r disgyblion rhoi cynnig arall.  Gellir argraffu’r rhain ar ôl eu gorffen. 
I argraffu’r ddelwedd, cliciwch ar y botwm dde ar ôl gorffen y dudalen a dewis “argraffu”, yn ogystal â’r nifer o gopïau sydd angen.

Ffrwythau’r Byd:
Mae Andrew Pettigrew’n egluro mai ef oedd yn tyfu’r ffrwythau a’r grawnwin ar gyfer Ardalydd Bute.  Roedd hyn yn anarferol iawn yr adeg honno.  Mae’n gyfle hefyd i drafod ffrwythau a bwydydd eraill.  O ble maen nhw’n dod? Pa fath o hinsawdd sydd ei hangen arnynt i dyfu?
Gwahoddir y disgyblion wedyn i chwarae’r gêm ffrwythau.  Dangosir nhw mewn amlinell thermomedr o gôd lliw. Rhaid i’r disgyblion benderfynu lle i osod y ffrwythau drwy glicio a llusgo’r ffrwythau i’r thermomedr.  Os ydynt yn eu rhoi yn y man cywir, dangosir gwybodaeth berthnasol ar y chwith e.e. Mae mafon yn tyfu yn yr Alban.  Gweithgaredd i roi gwybodaeth o’r math o hinsawdd sydd angen ar y ffrwythau yw hyn yn hytrach na gweithgaredd i brofi gwybodaeth y disgyblion. Gallwch argraffu’r dudalen ar ôl ei gorffen.
I argraffu’r ddelwedd, cliciwch ar y botwm dde ar ôl gorffen y dudalen a dewis “argraffu”, yn ogystal â’r nifer o gopïau sydd angen.